เทศบาลตำบลป่างิ้ว
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประชาสัมพันธ์กรมอนามัยเปิดอบรมออนไลน์ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ Post Date 5/7/2565 Read (13)

   การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 26/5/2565 Read (111)

   แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธาณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 18/5/2565 Read (139)

   ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวของคุณจาก #โควิด19 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ Post Date 8/4/2565 Read (219)

   แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ Post Date 7/4/2565 Read (227)

   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป Post Date 7/3/2565 Read (325)

   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป Post Date 7/3/2565 Read (278)

   ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล (สายงานผู้บริหาร)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นายปิยะ ปากุลวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ Post Date 1/10/2564 Read (619)

   ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ภัทรวดี ไชยบาล นิติกร ปฏิบัติการ Post Date 3/2/2025 Read (349)

วันที่ 4 กรกฎาคม 65 นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม คนรุ่นใหม่ หัวใจ STRONG และโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว ...

ข่าวกิจกรรม โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน Post Date 5/7/2565 Read (7)

ประชาสัมพันธ์กรมอนามัยเปิดอบรมออนไลน์ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ Post Date 5/7/2565 Read (13)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สาย ชร.3056 จำนวน 660,000 บาท...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 5/7/2565 Read (3)

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสําหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2565...

งานสาธารณสุขฯ โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป Post Date 30/6/2565 Read (27)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)...

งานสาธารณสุขฯ โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป Post Date 30/6/2565 Read (21)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน Post Date 28/6/2565 Read (25)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวนเงิน 988,000 บาท ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 24/6/2565 Read (34)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลป่างิ้ว นำโดย นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้า มอบของให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...

ข่าวกิจกรรม โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน Post Date 24/6/2565 Read (39)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้บ้านดงพระพร หมู่ที่ 15...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 23/6/2565 Read (29)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2565...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 23/6/2565 Read (32)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว ณ ห้องประชุมประสิทธุิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 23/6/2565 Read (28)

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย...

งานจัดเก็บรายได้ โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน Post Date 23/6/2565 Read (27)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 22/6/2565 Read (48)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 22/6/2565 Read (30)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 1 ทางไปบ้านดงพระพร...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 22/6/2565 Read (35)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป Post Date 20/6/2565 Read (68)

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่ 7)...

งานส่งเสริมการเกษตร โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน Post Date 16/6/2565 Read (83)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้วได้รับการตรวจประเมินจากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมประสิทธินุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 16/6/2565 Read (61)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้ว นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมกับ กาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...

ข่าวกิจกรรม โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน Post Date 15/6/2565 Read (56)

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 14/6/2565 Read (70)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 13/6/2565 Read (69)

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กเวียงป่าเป้าไม่จมน้ำ "ลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด" ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support : BLS) ในพ...

ข่าวกิจกรรม โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน Post Date 11/6/2565 Read (64)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กเวียงป่าเป้าไม่จมน้ำ "ลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด" ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support : BLS) ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่างิ้ว...

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช) โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ Post Date 11/6/2565 Read (93)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว งบประมาณ 2,499,000 บาท กำหนดราคากลาง 2,249,205.29 บาท...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 10/6/2565 Read (83)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ Post Date 10/6/2565 Read (77)

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเทศบาลตำบลป่างิ้ว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลป่างิ้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้แจงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตร ในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว ที่ประสบภัยภิบัติด้านพืช กรณี เกิดเหตุอุทกภัย ...

ข่าวกิจกรรม โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน Post Date 8/6/2565 Read (62)


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.229.135.146
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 118ip
เดือนนี้ 1479ip
ปีนี้ 47364ip
ทั้งหมด 65150ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator