เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน เมษายน 2566
2.) รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
3.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
4.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566
5.) สถิติการให้บริการงานด้านสังคมสงเคราะห์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
6.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2566
7.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
8.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มีนาคม 2566
9.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน กุมภาพันธ์ 2566
10.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มกราคม 2566
11.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน ธันวาคม 2565
12.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน พฤศจิกายน 2565
13.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เเละรับรองสิ่งปลูกสร้างเดือน ตุลาคม 2565
14.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มีนาคม 2566
15.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
16.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มกราคม 2566
17.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนมกราคม 2566
18.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนธันวาคม 2565
19.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
20.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนตุลาคม 2565
21.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ธันวาคม 2565
22.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
23.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
24.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กันยายน 2565
25.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
26.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
27.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มิถุนายน 2565
28.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
29.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน เมษายน 2565
30.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2565
31.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2565
32.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มีนาคม 2565
33.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
34.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มกราคม 2565
35.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
36.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
37.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
38.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
39.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2565
40.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
41.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
42.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
43.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
44.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2565
45.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2564
46.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
47.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2564
48.) สถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564
49.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 2566
50.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
51.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน มกราคม 2566
52.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน ธันวาคม 2565
53.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
54.) รายงานผลผู้ขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประจำเดือน ตุลาคม 2565
55.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนตุลาคม 2564
56.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนธันวาคม 2564
57.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนมกราคม 2565
58.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
59.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานสถานะประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
60.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เดือนสิงหาคม 2564
61.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2564
62.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
63.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564
64.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2564
65.) สถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563
66.) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.113.236
ออนไลน์ 21ip
วันนี้ 161ip
เดือนนี้ 6558ip
ปีนี้ 38287ip
ทั้งหมด 145495ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator