เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
2.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กันยายน 2565
3.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
4.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
5.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มิถุนายน 2565
6.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
7.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน เมษายน 2565
8.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2565
9.) สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2565
10.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มีนาคม 2565
11.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
12.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน มกราคม 2565
13.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
14.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
15.) สถิติการให้บริการประชาชน (การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
16.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
17.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2565
18.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
19.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
20.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
21.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
22.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2565
23.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2564
24.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
25.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2564
26.) สถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564
27.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนตุลาคม 2564
28.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนธันวาคม 2564
29.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนมกราคม 2565
30.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
31.) สถิติรายงานผลการดำเนินงานสถานะประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
32.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เดือนสิงหาคม 2564
33.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2564
34.) สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
35.) สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564
36.) สถิติการให้บริการการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2564
37.) สถิติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563
38.) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.236.47.240
ออนไลน์ 25ip
วันนี้ 202ip
เดือนนี้ 7774ip
ปีนี้ 7774ip
ทั้งหมด 114982ip

หน่วยงานภายในเทศบาล



         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator