เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
2.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.) กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ท้องถิ่น
4.) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6.) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
8.) ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
9.) รายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2564
10.) ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
11.) ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
12.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
13.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
14.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
15.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
16.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561
17.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
18.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.200.137.63
ออนไลน์ 19ip
วันนี้ 100ip
เดือนนี้ 100ip
ปีนี้ 66218ip
ทั้งหมด 84004ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator