เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.) คำสั่งรักษาราชการเเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.) ประกาศร้อยละ ที่ใช้เป็นฐานในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 2/2565
4.) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
5.) ประกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
6.) หลักเกณฑ์การบรรจุและเเต่ตั้งบุคลากร
7.) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
8.) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
9.) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
10.) ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร
11.) ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
12.) ประกาศกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
13.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14.) กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ท้องถิ่น
15.) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
16.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
17.) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
19.) ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
20.) รายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2564
21.) ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
22.) ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
23.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
24.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
25.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
26.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
27.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561
28.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
29.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.239.59.31
ออนไลน์ 32ip
วันนี้ 140ip
เดือนนี้ 10831ip
ปีนี้ 69632ip
ทั้งหมด 176840ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator