เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 151 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต...


โดย น.ส.จุฑาภรณ์ ก้อนปัญญา
Post Date 30/11/2566
Read (19)

รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ...


โดย น.ส.จุฑาภรณ์ ก้อนปัญญา
Post Date 30/11/2566
Read (25)

ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง...


โดย นางมัณฑนา เหมยแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 29/11/2566
Read (24)

ประชาสัมพันธ์การกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 27/11/2566
Read (40)

ประชาสัมพันธ์กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน...


โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
Post Date 16/11/2566
Read (54)

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567...


โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
Post Date 10/11/2566
Read (57)

รับสมัคร นักศึกษาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567...


โดย นางมัณฑนา เหมยแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 9/11/2566
Read (50)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่...


โดย ...............
Post Date 20/10/2566
Read (112)

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่างิ้ว เพื่อพิจารณาจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 18/10/2566
Read (107)

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า โดยการนำของท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้า นายบรรจง ขุนเพชร ได้ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยราย นายฐิติพงศ์ ใบผ่อง หมู่ที่ 12 บ้านฮ่างต่ำเหนือ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 4/10/2566
Read (104)

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 2/10/2566
Read (123)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่...


โดย ...............
Post Date 25/9/2566
Read (152)

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโบยายด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดเชียงราย...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 8/9/2566
Read (132)

ประชาสัมพันธ์การเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายน2566...


โดย นางมัณฑนา เหมยแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 7/9/2566
Read (119)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา พนักงานจ้าง...


โดย นายปิยะ ปากุลวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Post Date 30/8/2566
Read (216)

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/8/2566
Read (165)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่สอบ และประเมินทักษะอื่น ๆ...


โดย นายปิยะ ปากุลวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Post Date 28/8/2566
Read (251)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่...


โดย ...............
Post Date 24/8/2566
Read (200)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.ป่างิ้ว...


โดย นายปิยะ ปากุลวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Post Date 8/8/2566
Read (527)

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 24/7/2566
Read (274)

จำนวนข่าวทั้งหมด 151 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 30ip
วันนี้ 478ip
เดือนนี้ 3249ip
ปีนี้ 111066ip
ทั้งหมด 218274ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator