เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 29 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศพด. สังกัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปี 2566...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 24/2/2566
Read (71)

รายงานเหตุการณ์ประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่างต่ำเหนือ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 8/2/2566
Read (343)

รายงานเหตุการณ์ประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 8/2/2566
Read (322)

รายงานเหตุการณ์ประจำวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่างต่ำ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 8/2/2566
Read (344)

รายงานเหตุการณ์ประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ้ว...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 8/2/2566
Read (349)

รายงานเหตุการณ์ประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องกู่...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 8/2/2566
Read (367)

กิจกรรมต่างๆๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่องกู่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 3/2/2566
Read (300)

กิจกรรมต่างๆๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮ่างต่ำเหนือ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 3/2/2566
Read (301)

กิจกรรมต่างๆๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 3/2/2566
Read (317)

กิจกรรมต่างๆๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฮ่างต่ำ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 3/2/2566
Read (314)

กิจกรรมต่างๆๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่างิ้ว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 3/2/2566
Read (285)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 3/2/2566
Read (394)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 22/8/2565
Read (114)

ชมรมฟุตซอล ฟุตบอล ตำบลป่างิ้ว...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 16/5/2565
Read (98)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่างิ้ว ได้ดำเนินการประชุมชี้แจง หารือและแจ้งแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และประชุมชี้แจงการเตรียมดำเนินการตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 5/5/2565
Read (957)

รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย นายนิคม ดวงสุวรรณ ผช.จนท.ธุรการ
Post Date 14/3/2565
Read (841)

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 10/3/2565
Read (762)

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลป่างิ้วทั้ง 5 แห่ง...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 7/3/2565
Read (808)

แนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 7/3/2565
Read (778)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสักได้จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการและผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...


โดย นางสายเทียน ชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Post Date 4/3/2565
Read (835)

จำนวนข่าวทั้งหมด 29 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 498ip
เดือนนี้ 3269ip
ปีนี้ 111086ip
ทั้งหมด 218294ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator