เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 89 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 31 พฤษภาคม 2565...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 2/6/2565
Read (109)

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 16 พฤษภาคม 2565...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 17/5/2565
Read (37)

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 30 เมษายน 2565...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 2/5/2565
Read (37)

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 16 มีนาคม 2565...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 30/3/2565
Read (193)

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 28 กุมภาพันธ์ 2565...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 7/3/2565
Read (244)

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2565...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 4/3/2565
Read (149)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 28/2/2565
Read (142)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 28/2/2565
Read (142)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 28/2/2565
Read (141)

ประกาศการสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กรณีเสียชีวิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 28/2/2565
Read (146)

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 16 กุมภาพันธ์ 2565...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 24/2/2565
Read (232)

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 31 มกราคม 2565...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 24/2/2565
Read (227)

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 4/2/2565
Read (232)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 1/2/2565
Read (215)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 1/2/2565
Read (211)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 31/1/2565
Read (204)

ประกาศการสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลป่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 กรณีได้รับสวัสดิการ จากหน่วยงานของรัฐ...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 31/1/2565
Read (210)

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 4/1/2565
Read (179)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย นางนันทิชา สารเก่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
Post Date 3/1/2565
Read (181)

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 30 ธันวาคม 2564...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 30/12/2564
Read (218)

จำนวนข่าวทั้งหมด 89 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.252.196
ออนไลน์ 20ip
วันนี้ 115ip
เดือนนี้ 4684ip
ปีนี้ 57536ip
ทั้งหมด 75322ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator