เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 26 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่างิ้ว ครั้งที่ 4/2567...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 26/4/2567
Read (1230)

โครงการกำจัดเหาในโรงเรียนบ้านป่าสัก...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 29/2/2567
Read (786)

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่างิ้ว ณ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 22/2/2567
Read (791)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่างิ้ว ครั้งที่ 3/2567...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 23/1/2567
Read (824)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่างิ้ว ครั้งที่ 2/2567...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 25/12/2566
Read (822)

ประชุมคณะทำงานฝ่ายกลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2567...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 22/12/2566
Read (766)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่างิ้ว ครั้งที่ 1/2567...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 20/10/2566
Read (1082)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่างิ้ว ครั้งที่ 6/2566...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 28/9/2566
Read (853)

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 31/8/2566
Read (617)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 21/8/2566
Read (658)

โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการและแก้ปัญหาภาวะผอมและภาวะเตี้ยในเด็กปฐมวัย...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 20/8/2566
Read (617)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสบายชีวี (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ) หมู่ 12 บ้านฮ่างต่ำเหนือ...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 11/8/2566
Read (645)

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)และการใช้เครื่อง AED และการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 10/8/2566
Read (659)

โครงการอบรมเด็กเวียงป่าเป้าไม่จมน้ำ “ลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด”ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และการช่วยพื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic life support : BLS)...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 7/8/2566
Read (612)

โครงการเด็กประถมฟันดี เริ่มที่การแปรงฟัน...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 25/7/2566
Read (592)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่างิ้ว ครั้งที่ 5/2566...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 24/7/2566
Read (984)

โครงการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงฟันดี ชีวีมีสุข...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 24/7/2566
Read (623)

โครงการพอกเข่าด้วยสมุนไพร ลดอาการปวดข้อเข่าในผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อม...


โดย นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข
Post Date 17/7/2566
Read (678)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก 5 ป 1 ข...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 29/6/2566
Read (1064)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่างิ้ว ครั้งที่ 4/2566...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 20/4/2566
Read (990)

จำนวนข่าวทั้งหมด 26 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.192.94.177
ออนไลน์ 14ip
วันนี้ 255ip
เดือนนี้ 10587ip
ปีนี้ 85658ip
ทั้งหมด 314331ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator