เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 238 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

โครงการอบรมการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย admin
Post Date 12/7/2567
Read (73)

วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2567 โครงการอบรม อปพร. (จัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 3/7/2567
Read (646)

โครงการอบรมเด็กเวียงป่าเป้า "ลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด" ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support:BLS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 3/7/2567
Read (615)

จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2567...


โดย น.ส.จุฑาภรณ์ ก้อนปัญญา
Post Date 2/7/2567
Read (665)

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก...


โดย นางมัณฑนา เหมยแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 26/6/2567
Read (1614)

ส่งจดหมายข่าวเทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จุฑาภรณ์ ก้อนปัญญา
Post Date 6/6/2567
Read (1814)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลป่างิ้ว โดยการนำของ นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมกิจกรรมตามโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านป่าสัก...


โดย นางมัณฑนา เหมยแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 30/5/2567
Read (2379)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลป่างิ้ว ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว เป็นประธาน ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 17/5/2567
Read (2334)

จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2567...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 2/5/2567
Read (2969)

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2567...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 5/4/2567
Read (3267)

จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 7/3/2567
Read (3387)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกันสวมเสื้อสีม่วง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลป่างิ้ว ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่างิ้ว ร่วมกันสวมเสื้อสีม่ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 15/2/2567
Read (2117)

งานป้องกันและฝ่ายปกครองร่วมกับคณะบริหารเทศบาลป่างิ้ว ร่วมทำ ฝายชะลอน้ำและ แนวกันไฟหมู่ 11 บ้านขุนเมืองงาม...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 12/2/2567
Read (1775)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 9/2/2567
Read (1275)

วันที่่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปง ครั้งที่ 1/2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 8/2/2567
Read (1135)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบรมให้ความรู้ การอพยพหนีไฟ แก่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 8/2/2567
Read (831)

จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2567...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 7/2/2567
Read (3613)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 12/1/2567
Read (732)

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...


โดย ฟลุ๊ค
Post Date 10/1/2567
Read (3814)

จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2566...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิชย์วิศาล ผช.จพง.ธุรการ
Post Date 4/1/2567
Read (3756)

จำนวนข่าวทั้งหมด 238 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.192.94.177
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 257ip
เดือนนี้ 10589ip
ปีนี้ 85660ip
ทั้งหมด 314333ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator