เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 150 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2565...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 9/1/2566
Read (35)

วันที่ 6 มกราคม 2566 งานจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจร้านค้าที่ติดตั้งป้ายเพิ่มเติม และมีการเปลี่ยนแปลงป้าย...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 6/1/2566
Read (37)

อำเภอเวียงป่าเป้า คณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเทศบาลตำบลป่างิ้ว และประชาชนตำบลป่างิ้ว ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการประชวร ณ วัดป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียง...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 5/1/2566
Read (42)

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพล ปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/12/2565
Read (49)

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายโสภณ วงค์รักษาศิลป์ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว ร่วมพิธีเปิด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า โดยคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 26/12/2565
Read (63)

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 2022...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 16/12/2565
Read (70)

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 7/12/2565
Read (86)

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกองการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและพ่อแห่งชาติ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานในพิธี...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 5/12/2565
Read (79)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะบริหาร สมาชิกสภา และ กองการศึกษา เข้าร่วมพิธเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี ประจำปีการศึกษา 2565...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 2/12/2565
Read (82)

วันที่​ 28 พฤศจิกายน​ 2565​ นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว​ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ พร้อมรถน้ำอเนกประสงค์​ สนับสนุนการเตรียมสถานที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา​ สหวิทยาเขตเวียงกาหลง​ ปีการศึกษา​2565​ "เวียงป่าเป้าเกมส์​ ​2022" ณ​ สนามโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิ...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 29/11/2565
Read (93)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัด/สวมหมวกนิรภัย ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 29/11/2565
Read (83)

วันที่ 25 พ.ย. 2565 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานขยะ ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า บริเวณทางเข้าบ้านฮ่างต่ำ ถึง อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/11/2565
Read (70)

วันที่ 25 พ.ย. 2565 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมงานขยะ ร่วมกันปลูกดอกไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/11/2565
Read (70)

วันอาทิตย์ ที่ 27 พ.ย.2565 บ้านฮ่างต่ำเหนือ หมู่ที่ 12 ผู้นำหมู่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ ร่วม ประชุมหารือ ชี้แจงแนวทางการจัดทำถังขยะเปียก พร้อมลงพื้นที่...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/11/2565
Read (65)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 งานพัฒนาชุมชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน บริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 3 และศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 16 ตำบล...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 28/11/2565
Read (61)

วันที่ ​24​ พฤศจิกายน​ 2565​ นางเพ็ญนภา​ ตาลน้อย​ นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว​ มอบหมายให้กองช่าง​ และ​งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่างิ้ว​ ออกสำรวจพื้นที่ทำฝา​ยชะลอน้ำ​ในพื้นที่​ ร่วมกับ​ อบจ.เชียงราย​ สนง. ปภ.เชียงราย​ สาขาเวียงป่าเป้า​ ปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า​ ตามโครงการฝายมีชีวิต​ ของ​ อบจ....


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 25/11/2565
Read (96)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลป่างิ้ว เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 25/11/2565
Read (91)

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566...


โดย นางรมณีย์ แก้วปวน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
Post Date 24/11/2565
Read (98)

วันที่​ 23​ พฤศจิกายน​ 2565​ เวลา​ 13.00​- 16.00 น. นางเพ็ญนภา​ ตาลน้อย​ นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว มอบหมาย​งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ เข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ​ ณ​ สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงป่าเป้า​ ****เหตุด่วน​ เหตุอัคคีภัย​ แจ้ง​ 095 1452199 ***...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/11/2565
Read (97)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางเพ็ญนภา ตาลน้อย นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 และต่อด้วยการประชุมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตำบลป่างิ้ว ณ ห้องประชุมประสิทธิน...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/11/2565
Read (78)

จำนวนข่าวทั้งหมด 150 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.236.47.240
ออนไลน์ 26ip
วันนี้ 211ip
เดือนนี้ 7783ip
ปีนี้ 7783ip
ทั้งหมด 114991ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator