เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 87 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ประกาศ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านแม่หาง หมู่ที่ 7...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 23/1/2566
Read (8)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 งบประมาณ 2,000,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/1/2566
Read (34)

ประกาศ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1 (งวดที่ 2) ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 26/12/2565
Read (41)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว – บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว – บ้านขุนเมืองงาม งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/12/2565
Read (70)

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว – บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว – บ้านขุนเมืองงาม งบประมาณ 2,000,000 บาท กำหนดราคากลางจำนวน 2,074,847.36 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/12/2565
Read (67)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ ของเทศบาลตำบลป่างิ้ว จำนวนเงิน 2,555,555.00 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 16/12/2565
Read (76)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/10/2565
Read (173)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/10/2565
Read (177)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน (รถบรรทุกน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/9/2565
Read (247)

ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน (รถบรรทุกน้ำ)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 15/9/2565
Read (214)

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ชร.3056 จำนวนเงิน 485,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 15/9/2565
Read (261)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 14/9/2565
Read (394)

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 6 ตัน 6 ล้อ กำหนดราคากลาง 2,563,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/9/2565
Read (314)

ร่าง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 6 ตัน 6 ล้อ กำหนดราคากลาง 2,563,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 30/8/2565
Read (289)

ร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ งบประมาณ/กำหนดราคากลาง 2,563,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 22/8/2565
Read (269)

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อองบประมาณ 2,563,000 บาท กำหนดราคากลาง 2,563,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 19/8/2565
Read (295)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวนเงิน 988,000 บาท (ครั้งที่ 2)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 18/7/2565
Read (531)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 197,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 8/7/2565
Read (456)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สาย ชร.3056 จำนวน 660,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/7/2565
Read (431)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวนเงิน 988,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 24/6/2565
Read (503)

จำนวนข่าวทั้งหมด 87 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.236.47.240
ออนไลน์ 27ip
วันนี้ 191ip
เดือนนี้ 7763ip
ปีนี้ 7763ip
ทั้งหมด 114971ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator