เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 101 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหนองเขียว ) หมู่ที่ 10 จำนวนเงิน 190,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 22/5/2566
Read (26)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว – บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว – บ้านขุนเมืองงาม จำนวนเงิน 1,470,000.00 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/5/2566
Read (30)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ แบบมีฝาปิด หน้าบ้านนายสมจิตร์ ภัทรพนาไพร หมู่ที่ ๑ บ้านป่างิ้ว จำนวนเงิน 226,,233.18 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/4/2566
Read (68)

ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูล การขายทอดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสินทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างและประเภทอาคารสำนักงาน ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/4/2566
Read (87)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จากบ้านนายผัด สมเวที ถึง บ้านนายรัตน์ เขียวสุภา หมู่ที่ 3 บ้านฮ่างต่ำ จำนวนเงิน 330,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/4/2566
Read (80)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด ซอย 2 ตั้งแต่บ้านนายเกษม มูลชนะ ถึงสามแยก บ้านนายสุเทพ ดวงดี หมู่ที่ 16 บ้านสันปูเลย จำนวนเงิน 195,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 4/4/2566
Read (101)

ประกาศ เรื่อง การขายทอดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสินทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างและประเภทอาคารสำนักงาน ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 30/3/2566
Read (111)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายก๋วน แปงหล้า หมู่ที่ 12 บ้านฮ่างต่ำเหนือ จำนวนเงิน 113,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 8/3/2566
Read (166)

ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 13...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 27/2/2566
Read (191)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก บ้านดงพระพร หมู่ที่ 15 เชื่อม บ้านขุนเมืองงาม หมู่ที่ 11...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 21/2/2566
Read (170)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคันคลอง หมู่ที่ 11 บ้านขุนเมืองงาม...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/2/2566
Read (173)

ประกาศ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนายบันลือศักดิ์ สัจจา - บ้านนายเสาร์ ใจปัญญา หมู่ที่ 12 บ้านฮ่างต่ำเหนือ ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 9/2/2566
Read (195)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว หมู่ที่ 13 บ้านทรายมูล จำนวนเงิน 275,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 3/2/2566
Read (183)

ประกาศตรวจรับพัสดุในงานจ้าง โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ จำนวนเงิน 235,300 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 31/1/2566
Read (174)

ประกาศ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านแม่หาง หมู่ที่ 7...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 23/1/2566
Read (206)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 งบประมาณ 2,000,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/1/2566
Read (248)

ประกาศ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1 (งวดที่ 2) ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 26/12/2565
Read (180)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว – บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว – บ้านขุนเมืองงาม งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/12/2565
Read (206)

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว – บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว – บ้านขุนเมืองงาม งบประมาณ 2,000,000 บาท กำหนดราคากลางจำนวน 2,074,847.36 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/12/2565
Read (201)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ ของเทศบาลตำบลป่างิ้ว จำนวนเงิน 2,555,555.00 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 16/12/2565
Read (188)

จำนวนข่าวทั้งหมด 101 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.113.236
ออนไลน์ 23ip
วันนี้ 156ip
เดือนนี้ 6553ip
ปีนี้ 38282ip
ทั้งหมด 145490ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator