เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 71 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวนเงิน 988,000 บาท (ครั้งที่ 2)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 18/7/2565
Read (84)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 197,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 8/7/2565
Read (76)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สาย ชร.3056 จำนวน 660,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/7/2565
Read (107)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวนเงิน 988,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 24/6/2565
Read (174)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 22/6/2565
Read (194)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 13/6/2565
Read (201)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว งบประมาณ 2,499,000 บาท กำหนดราคากลาง 2,249,205.29 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/6/2565
Read (238)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1 ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/6/2565
Read (243)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด งบประมาณ 1,513,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 28/4/2565
Read (314)

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านขุนเมืองงาม หมู่ที่ 11 งบประมาณ 200,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/4/2565
Read (322)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 12/4/2565
Read (422)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 12/4/2565
Read (255)

ประกาศ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการขุดลอกลำแม่น้ำลาว หมู่ที่ 9 บ้านสบลี...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 11/4/2565
Read (270)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 8/4/2565
Read (257)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3056 ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 9/3/2565
Read (278)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3056 กว้าง 5 เมตร ยาว 539 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,695 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 23/2/2565
Read (303)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเสริมผิวทางถนนแอลฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3056 ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/2/2565
Read (295)

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย ชร.3056 งบประมาณ 1,148,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 8/2/2565
Read (293)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเสริมผิวทางถนนแอลฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3056 ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 3/2/2565
Read (253)

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านร่องกู่ หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 189,800 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 19/1/2565
Read (315)

จำนวนข่าวทั้งหมด 71 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.252.196
ออนไลน์ 20ip
วันนี้ 108ip
เดือนนี้ 4677ip
ปีนี้ 57529ip
ทั้งหมด 75315ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator