เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 118 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

(ร่าง) ประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 13...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 1/12/2566
Read (21)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแม่หาง จำนวนเงิน 244,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 28/11/2566
Read (39)

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ฉางข้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 13...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 27/11/2566
Read (42)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งรอบสำนักงานเทศบาลตำบลป่างิ้ว จำนวนเงิน 496,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 17/11/2566
Read (46)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ จำนวนเงิน 125,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 19/10/2566
Read (90)

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมุ่ที่ 2 บ้านป่าสัก จำนวนเงิน 259,900 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 17/10/2566
Read (80)

ประกาศตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดงพระพร หมู่ที่ 15 ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 11/10/2566
Read (107)

ประกาศตรจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านขุนเมืองงาม จำนวนเงิน 440,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 25/9/2566
Read (151)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันทราย จำนวนเงิน 147,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 25/9/2566
Read (175)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 15 จำนวนเงิน 216,700 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 11/9/2566
Read (182)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสัน่ทราย...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/9/2566
Read (173)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อประปาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านร่องกู่ หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 46,800 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/9/2566
Read (153)

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนไปอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่า ซอย 6 บ้านดวงหลวง หมู่ที่ 8 ต.ศรีดอนชัย อ.เขียงของ จ.เชียงราย งบประมาณ 2,330,131.37 บาท กำหนดราคากลาง 2,330,131.37 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 7/8/2566
Read (279)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่สะพานโรงไฟ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยมะเกลี้ยง จำนวนเงิน 204,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 27/7/2566
Read (333)

ประกาศตรวจรับพัสดุ เสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 จำนวนเงิน 456,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 21/7/2566
Read (272)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมไหล่ทางสายป่าเหมือด-ป่าสัก หมู่ที่ 5 ป่าเหมือด จำนวนเงิน 107,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 19/7/2566
Read (295)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง โดยวางกล่องเกเบี้ยน (Gabion) บรรจุหินใหญ่ บ้านป่าสัก หมู่ที่ 2 จำนวนเงิน 412,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 18/7/2566
Read (258)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านหนองเขียว ) หมู่ที่ 10 จำนวนเงิน 190,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 22/5/2566
Read (387)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว – บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว – บ้านขุนเมืองงาม จำนวนเงิน 1,470,000.00 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/5/2566
Read (368)

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ แบบมีฝาปิด หน้าบ้านนายสมจิตร์ ภัทรพนาไพร หมู่ที่ ๑ บ้านป่างิ้ว จำนวนเงิน 226,,233.18 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/4/2566
Read (426)

จำนวนข่าวทั้งหมด 118 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 35ip
วันนี้ 477ip
เดือนนี้ 3248ip
ปีนี้ 111065ip
ทั้งหมด 218273ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator