เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 69 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สาย ชร.3056 จำนวน 660,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 5/7/2565
Read (3)

ประกาศตรวจรับพัสดุ งานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวนเงิน 988,000 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 24/6/2565
Read (34)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 22/6/2565
Read (48)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 13/6/2565
Read (69)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว งบประมาณ 2,499,000 บาท กำหนดราคากลาง 2,249,205.29 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/6/2565
Read (83)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1 ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/6/2565
Read (77)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด งบประมาณ 1,513,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 28/4/2565
Read (188)

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านขุนเมืองงาม หมู่ที่ 11 งบประมาณ 200,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 20/4/2565
Read (175)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 12/4/2565
Read (216)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 12/4/2565
Read (191)

ประกาศ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการขุดลอกลำแม่น้ำลาว หมู่ที่ 9 บ้านสบลี...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 11/4/2565
Read (193)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 8/4/2565
Read (197)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3056 ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 9/3/2565
Read (228)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3056 กว้าง 5 เมตร ยาว 539 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,695 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 23/2/2565
Read (241)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเสริมผิวทางถนนแอลฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3056 ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 10/2/2565
Read (237)

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย ชร.3056 งบประมาณ 1,148,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 8/2/2565
Read (242)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเสริมผิวทางถนนแอลฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3056 ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 3/2/2565
Read (217)

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านร่องกู่ หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 189,800 บาท ...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 19/1/2565
Read (265)

ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ จำนวนเงิน 400,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 18/1/2565
Read (264)

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 จำนวนเงิน 200,000 บาท...


โดย นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Post Date 13/1/2565
Read (255)

จำนวนข่าวทั้งหมด 69 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.229.135.146
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 118ip
เดือนนี้ 1479ip
ปีนี้ 47364ip
ทั้งหมด 65150ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator