เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 25 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ขอเชิญร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว สมัครเข้าร่วมรับการตรวจประเมินป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย "Clean Food Good Taste"...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 4/8/2565
Read (143)

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสําหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2565...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 30/6/2565
Read (244)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 30/6/2565
Read (195)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 2/6/2565
Read (327)

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 31 พฤษภาคม 2565...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 31/5/2565
Read (297)

จัดอบรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตำบล...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 24/3/2565
Read (286)

แจ้งประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 18/2/2565
Read (186)

ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่ ...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 9/2/2565
Read (289)

โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 27/10/2564
Read (485)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 6/10/2564
Read (320)

โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 28/9/2564
Read (369)

ขอเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันป้องกันโรคเรบีส์(พิษสุนัขบ้า)โลก ปีพ.ศ.2564...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 21/9/2564
Read (334)

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 16/9/2564
Read (327)

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 13/9/2564
Read (332)

รับคำขอรับบริการเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 6/9/2564
Read (328)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 27/8/2564
Read (138)

จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่างิ้ว...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 26/8/2564
Read (326)

การตรวจประเมินคุณภาพระบบการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2564...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 25/8/2564
Read (338)

Call center เจียงฮายปิ๊กบ้านได้ สำหรับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อในกทม.และปริมณฑล ที่มีผลการตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK...


โดย admin
Post Date 31/7/2564
Read (344)

การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 26/7/2564
Read (176)

จำนวนข่าวทั้งหมด 25 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.200.137.63
ออนไลน์ 19ip
วันนี้ 99ip
เดือนนี้ 99ip
ปีนี้ 66217ip
ทั้งหมด 84003ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator