เทศบาลตำบลป่างิ้ว

นางเพ็ญนภา ตาลน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลป่างิ้ว
เบอร์โทร : 081-7653434 , 053-648963 ต่อ 12
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายโสภณ วงค์รักษาศิลป์
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 25 , 086-1925032
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายภูเบศร์ คำโล
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 25 , 084-1738112
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายบุญทา จันทร์ขอด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 13 , 088-4112477
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม

นายคำรณ คำก่ำ
เลขานุการนายกเทศมนครี
เบอร์โทร : 053-648963 ต่อ 13 , 098-7964159
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม
จำนวนบุคลากร คณะผู้บริหาร ทั้งหมด 5 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร


อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย

2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการ รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน


ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 29ip
วันนี้ 484ip
เดือนนี้ 3255ip
ปีนี้ 111072ip
ทั้งหมด 218280ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator