เทศบาลตำบลป่างิ้ว
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565
By : นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ เมื่อ : 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 94   

วันที่ 2 มิถุนายน  2565 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ได้บูรณางานร่วมกับผู้นำชุมชน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ตำบลป่างิ้วและเจ้าหน้าที่  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ  2565 เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ  ณ หอประชุมประสิทธิ์นุสรณ์ เทศบาลตำบลป่างิ้วผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.229.135.146
ออนไลน์ 24ip
วันนี้ 112ip
เดือนนี้ 1473ip
ปีนี้ 47358ip
ทั้งหมด 65144ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator