เทศบาลตำบลป่างิ้ว
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว – บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว – บ้านขุนเมืองงาม งบประมาณ 2,000,000 บาท กำหนดราคากลางจำนวน 2,074,847.36 บาท
By : นางกัญญา ไชยโย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เมื่อ : 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 364   

ประกาศราคากลางและการคำนวณโครงการเสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.3021 สายทางบ้านป่างิ้ว – บ้านห้วยโต้ง หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 11 บ้านหนองเขียว – บ้านขุนเมืองงาม ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  4,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) กำหนดราคากลางจำนวน 2,074,847.36 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) 

เอกสารแนบ 1.    [20221220142204.pdf]
ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 26ip
วันนี้ 489ip
เดือนนี้ 3260ip
ปีนี้ 111077ip
ทั้งหมด 218285ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator