เทศบาลตำบลป่างิ้ว
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
By : admin เมื่อ : 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 4211   

ตามที่พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9 กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างช้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาทอ้งถิ่นกำหนด โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น นั้น

สภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว  จึงได้กำหนดระเบียบสภาเทศบาลตำบลป่างิ้วว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ของสภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการสำหรับประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฎตามระเบียบสภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 แนบท้ายประกาศนีิ 

 

kubet ไทยคาสิโนออนไลน์

เอกสารแนบ 1.    [20230120140804.pdf]
ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.192.94.177
ออนไลน์ 32ip
วันนี้ 231ip
เดือนนี้ 10563ip
ปีนี้ 85634ip
ทั้งหมด 314307ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator