เทศบาลตำบลป่างิ้ว
ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตรับผิดชอบ เพื่อออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
By : นางธนิษฐา บุญจันทร์ ผช.จพง.สาธารณสุข เมื่อ : 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 50   

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่างิ้ว ออกตรวจสุขลักษณะของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตรับผิดชอบ เพื่อออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ  แนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563  ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 29ip
วันนี้ 484ip
เดือนนี้ 3255ip
ปีนี้ 111072ip
ทั้งหมด 218280ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator