เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
6.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7.) แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
8.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
9.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10.) เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554
11.) เทศบัญญัติ การเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2553
12.) เทศบัญญัติ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2555
13.) เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562
14.) เทศบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562
15.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16.) เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2555
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.134.157
ออนไลน์ 25ip
วันนี้ 74ip
เดือนนี้ 74ip
ปีนี้ 24708ip
ทั้งหมด 131916ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator