เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
6.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
7.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8.) เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554
9.) เทศบัญญัติ การเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2553
10.) เทศบัญญัติ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2555
11.) เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562
12.) เทศบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562
13.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14.) เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2555
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
44.210.77.106
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 109ip
เดือนนี้ 1015ip
ปีนี้ 83236ip
ทั้งหมด 101022ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator