เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.) เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
5.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
7.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8.) แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
9.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
10.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11.) เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554
12.) เทศบัญญัติ การเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2553
13.) เทศบัญญัติ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2555
14.) เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562
15.) เทศบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562
16.) เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
17.) เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2555
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.239.59.31
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 142ip
เดือนนี้ 10833ip
ปีนี้ 69634ip
ทั้งหมด 176842ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator