เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.) คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
3.) เอกสารประกอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น BBL
4.) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
5.) คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ
6.) คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
7.) คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์
8.) คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์(คำขอที่ยื่นผ่านระบบ Biz Portal)
9.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี
10.) คู่มือการปฎิบัติงานกองการศึกษา
11.) คู่มือครู
12.) คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
13.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
14.) คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
15.) คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
16.) คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.113.236
ออนไลน์ 21ip
วันนี้ 156ip
เดือนนี้ 6553ip
ปีนี้ 38282ip
ทั้งหมด 145490ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator