เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
2.) คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.) คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
4.) เอกสารประกอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น BBL
5.) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
6.) คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ
7.) คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
8.) คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์
9.) คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์(คำขอที่ยื่นผ่านระบบ Biz Portal)
10.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี
11.) คู่มือการปฎิบัติงานกองการศึกษา
12.) คู่มือครู
13.) คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
14.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
15.) คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
16.) คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
17.) คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
18.205.26.39
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 477ip
เดือนนี้ 3248ip
ปีนี้ 111065ip
ทั้งหมด 218273ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator