เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
2.) คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ
3.) คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
4.) คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์
5.) คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์(คำขอที่ยื่นผ่านระบบ Biz Portal)
6.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี
7.) คู่มือการปฎิบัติงานกองการศึกษา
8.) คู่มือครู
9.) คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
10.) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
11.) คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
12.) คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
13.) คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.229.135.146
ออนไลน์ 19ip
วันนี้ 116ip
เดือนนี้ 1477ip
ปีนี้ 47362ip
ทั้งหมด 65148ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator