เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566
2.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
3.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
4.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
5.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2565
6.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
7.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
8.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทต.ป่างิ้ว
9.) ทบทวนกฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565
10.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565
11.) รายงานการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
13.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทต.ป่างิ้ว
14.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
15.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2564
16.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
17.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
18.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
19.) แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
20.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)
21.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
22.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
23.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
24.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
25.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
26.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
27.) แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
28.) แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.113.236
ออนไลน์ 21ip
วันนี้ 158ip
เดือนนี้ 6555ip
ปีนี้ 38284ip
ทั้งหมด 145492ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator