เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ทบทวนกฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565
2.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565
3.) รายงานการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
5.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทต.ป่างิ้ว
6.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
7.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2564
8.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
9.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
10.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
11.) แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
12.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)
13.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
14.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
15.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
16.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
17.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
18.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
19.) แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
20.) แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.252.196
ออนไลน์ 22ip
วันนี้ 110ip
เดือนนี้ 4679ip
ปีนี้ 57531ip
ทั้งหมด 75317ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator