เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ในรอบ 6 เดือน ( ต.ค. 2565 ถึง มี.ค.2566 )
2.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
3.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
5.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.๋ค. - ธ.ค.2565)
6.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
7.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
8.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
9.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)
10.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
11.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
12.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
13.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
14.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)
15.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
16.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
17.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
18.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
19.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
20.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
22.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
23.) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.๋ค. - ธ.ค.2564)
24.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
25.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
26.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
27.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
28.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
29.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
30.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
31.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
32.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
33.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.2563)
34.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
35.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
36.) ประกาศผลผู้ชนะกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
37.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
38.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
39.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
40.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
41.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
42.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.238.113.236
ออนไลน์ 21ip
วันนี้ 173ip
เดือนนี้ 6570ip
ปีนี้ 38299ip
ทั้งหมด 145507ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator