เทศบาลตำบลป่างิ้ว
จำนวนข่าวทั้งหมด 83 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ประชาสัมพันธ์กรมอนามัยเปิดอบรมออนไลน์ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 5/7/2565
Read (13)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 28/6/2565
Read (25)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 20/6/2565
Read (68)

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบริจาคโลหิตโครงการ "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง" ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 23/5/2565
Read (117)

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 23/5/2565
Read (1880)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 20/5/2565
Read (119)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ...


โดย ปรานอม คนอยู่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Post Date 20/5/2565
Read (51)

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธาณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...


โดย น.ส.จารุวรรณ ก้อนปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Post Date 18/5/2565
Read (139)

จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2565...


โดย น.ส.ปานรดา เจริญวณิยช์วิศาล พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 5/5/2565
Read (146)

ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่ ...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 22/4/2565
Read (151)

แจ้งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 22/4/2565
Read (66)

ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวของคุณจาก #โควิด19 ...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 8/4/2565
Read (218)

แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 7/4/2565
Read (227)

แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน...


โดย นางปานรดา ตุ้ยสมุทร นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
Post Date 29/3/2565
Read (132)

โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 18/3/2565
Read (163)

แจ้งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 18/3/2565
Read (176)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (MOOC ANAMAI) รุ่นที่ 1 ปี 2565...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 18/3/2565
Read (189)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่างิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ...


โดย ปรานอม คนอยู่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Post Date 18/3/2565
Read (43)

ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย น.ส.รุ่งนภา ธิยัญ พนักงานจ้างทั่วไป
Post Date 16/3/2565
Read (177)

ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565...


โดย นางสาวมัณฑนา อุปนันท์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
Post Date 14/3/2565
Read (192)

จำนวนข่าวทั้งหมด 83 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า

ผู้เยี่ยมชม


  Your IP Address
3.229.135.146
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 115ip
เดือนนี้ 1476ip
ปีนี้ 47361ip
ทั้งหมด 65147ip

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่างิ้ว
344 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator